Przestrzeń dźwięku

Hang
HangPan , HangDrum, HangCaisaDrum

„Dla mnie osobiście instrument ten to kosmiczna fuzja mis tybetańskich , gongów i “piątego elementu” ? ;)
Jego piękne, zaczarowane dźwięki wpływają korzystnie na ciało i ducha, oddziałując kojąco i wyciszająco –
w szczególności stabilizująco na naszą energetykę”.
Krzysztof Lottig

Hang Drum (wymawia się „hung”) to jeden z najmłodszych instrumentów świata. Choć swoim brzmieniem może kojarzyć się z jakimiś egzotycznymi krajami, Hang Drum został zaprojektowany i do dziś dnia jest produkowany w Szwajcarii przez jedną „fabrykę” która nazywa się  PANArt. Hang Drum został zaprojektowany w 2000 roku w Szwajcarskim Bernie, a jego twórcami są Felix Rohner i Sabina Schärer. Od tamtej pory to właśnie oni jako jedyni produkują ten instrument.
Nazwa Hang Drum wywodzi się z języka jakiego używają mieszkańcy Berna i słowo „Hang” oznacza „dłoń”, czyli tłumacząc to na język polski Hang Drum to nic innego jak „ręczny bęben”. Jakkolwiek posiada w nazwie słowo bęben wielu z muzyków grających na tym instrumencie jest zdania, że nie można określać go mianem bębna, choć wszyscy zgadzają się, że jest to instrument perkusyjny. Jednak przecież nie każdy instrument perkusyjny jest bębnem, prawda? Zresztą wystarczy posłuchać brzmienia tego instrumentu, żeby móc samemu się zgodzić z tym, że nie do końca jest to bęben.

Hang Drum zbudowany jest z dwóch części Ding oraz GU. Ding czyli górna część posiada osiem pól, które tworzą „krąg brzmienia” (skalę), oraz centralny punkt który swoim brzmieniem przypomina gong (sam ten punkt nazywa się również Ding). GU, czyli dolna część posiada otwór (o średnicy około 15 cm). Dolna część może zarówno być używana do wydawania dźwięków, jak i do modulacji brzmień górnej części Ding (poprzez przykrywanie otworu lub włożenie do niego ręki).  Jak dość łatwo wywnioskować Hang Drum poprawnie powinien być trzymany na lekko rozstawionych nogach w pozycji siedzącej, tak aby otwór GU był odsłonięty lub na stojaku perkusyjnym.

Hang
HangPan , HangDrum, HangCaisaDrum

For me personally, this instrument is a cosmic fusion of Tibetan bowls, gongs and the „fifth element”.

Its beautiful, magical tones have a positive influence on mind and body as well as a soothing and calming effect; they are particularly stabilizing for our energy system.

Hang drum (pronounced ‘hung’) is one of the youngest instruments in the world. Although its sound may resemble that of some exotic countries, Hang Drum has been designed and until today produced in Switzerland by one “factory” called PANArt. Hang Drum was designed in 2000 in Bern, Switzerland, by Felix Rohner and Sabina Schärer. Since that time they have been the only people who produce this instrument.

The name Hang Drum comes from the language used by the citizens of Bern, and the word “Hang” means “hand”, so, translated into English, Hang Drum is nothing else but a “hand drum”. Despite the wording of its name, many musicians playing this instrument do not think it can be called a drum, though all of them agree that this is a percussion instrument. However, not every percussion instrument is a drum, right? Besides, it’s enough to listen to the sound of this instrument to agree that it is not exactly a drum.

Hang Drum consists of two parts, Ding and GU. Ding, the upper part, has eight fields which make the “ring of sound” (a scale) and a central point which sound resembles a gong (the point itself is called Ding). GU, the bottom part, has a slot (diameter of around 15 cm). The bottom part may be used to produce sounds as well as to modulate the sounds of the upper part – Ding (by covering the slot or putting the hand into it). It’s easy to guess that Hang Drum should be held in a sitting position, with legs slightly apart, so that the GU slot is uncovered, or on a percussion stand.

DIDGERIDOO
Jest nie tylko instrumentem muzycznym, ale też i mistycznym ponieważ można zapaść przy jego dźwięku w głęboki hipnotyczny trans.Reprezentuje archaiczny dźwięk ziemi . Aborygeni wierzyli że podczas obrzędów religijnych w tym transie łączyli się z duszami przodków, jak również w to, że szaman poprzez dźwięk ma moc uzdrawiania.Bardzo często Ci którzy korzystają z masażu mają wrażenie odbycia duchowej podróży, zmienia się ich percepcja widzenia i mogą powstać różnego rodzaju wizje i odczucia nawiązujące do świata astralnego. Dorośli po masażu czują się ożywieni i naładowani energią a dzieci dzięki ziemskim dźwiękom uspokajają się lub zasypiają.
Didgeridoo jest często używany wraz z bębnem, gongiem,oceandrum, drumlą, harfą, lirą, HangDrum wszystkim tym co jest związane z oceanem ( odgłosy wielorybów i delfinów ) monochordem albo muszlą.

DIDGERIDOO

Is not only a musical, but also mystical instrument, as you can enter a deep hypnotic trans while listening to it. It represents the archaic sound of the earth. The Aborigines believed that during religious rites they connected with the souls of their ancestors in this trans, and also that the shaman had a power of healing through sound. Very often those who undergo a massage have a feel of having been on a spiritual journey, their perception changes and various visions and feelings may appear relating to the astral world. The adults feel more alive and full of energy after the massage and the children calm down or fall asleep thanks to the earthly sounds.

Didgeridoo is often used together with a drum, gong, ocean drum, Jew’s harp, harp, lyre, Hang Drum and everything what is connected with the ocean (the sounds of whales and dolphins), monochord or shell.

W Polsce misy kryształowe są mało znane jednak ich moc była wykorzystywana tysiące lat temu. Już w Atlantydzie wykorzystywano wiedzę o kryształach, a kapłani używali  mis do leczenia. Starożytne cywilizacje Indii, Egiptu, Afryki wykorzystywały również dźwięk w rytuałach i obrzędach. Dźwięk mis kryształowych działa podobnie jak mis tybetańskich, jednak są to zupełnie inne wibracje i częstotliwości.

Struktura mis kryształowych sprawia, iż dźwięk jest bardziej intensywny i przestrzenny  wnika mocniej w nasze ciało, uzdrowienie zachodzi na poziomie komórkowym, na poziomie naszego DNA.

Ludzkie ciało posiada również strukturę kryształową, zatem wibracje w odpowiedni sposób rezonują z naszym organizmem. Każda misa kryształowa zrobiona jest z 99.99% czystego kwarcu. Krystaliczne tony wprawiają w drganie nasz organizm, który ma naturalne  podobieństwo do kwarcu. Nasze ciało zbudowane jest z milionów kryształów. Calcium phosphate zwane inaczej „Apatite cristals” jest to substancja zgranulowanego minerału calcium. Nawet na molekularnym poziomie, nasze komórki zawierają krzemionkę, która stanowi przeciwwagę dla naszych elektromagnetycznych energii i mają taką samą formułę, jak naturalny kryształ kwarcu. Elektromagnetyczne pole istnieje we wszystkich organizmach żywych. Czysty kwarc integruje równowagę w naszym własnym polu energetycznym.

Wszystkie kryształy mają swoją wibrację. Kiedy słuchamy  dźwięków nasze ludzkie kryształy harmonizują się. Te wibracje posiadają bardzo silne działanie, szczególnie na kręgosłup i czaszkę. Wnikają głęboko w układ nerwowy, w organy, w mięśnie, w układ krwionośny, docierają do każdej komórki ciała. Działają na metabolizm i harmonizują czakry, oczyszczają aurę, balansują obie półkule mózgowe. Umożliwiają połączenie z wyższymi wymiarami, aktywizują szyszynkę. Jednostki chorobowe oraz blokady są rozbijane dźwiękiem. W ciele ludzkim nie zakłócone kryształy są w regularnych geometrycznych formach, jak dobrze uformowane kryształki śniegu. Kryształy chore są uszkodzone, dźwięk przywraca naturalną strukturę kryształową naszych komórek.

Dodatkową zaletą mis jest możliwość ich zaprogramowywania. Kryształ można w szybki i łatwy sposób oczyszczać i dostrajać. Moje misy zostały również w odpowiedni sposób zaprogramowane, zatem dodatkowo podnoszą wartość zabiegu. W misy zostały wczytane eteryczne kryształy

Podczas koncertu zachodzi uzdrowienie na wszystkich poziomach naszego jestestwa. Dźwięk zarówno relaksuje nasze ciało, jak również harmonizuje nasze pole auryczne,  dostrając  czakramy do pierwotnych i naturalnych wibracji.

Więcej o uzdrawiających częstotliwościach czakralnych mis kryształowych

Nasze centra energetyczne emanuje odpowiednią częstotliwością, stres, emocje, problemy życia codziennego rozstrajają nasze pole. Dźwięk mis uwalnia blokady i pomaga w zestrojeniu organizmu.
Dodatkowo moje misy oddziałują terapeutycznie poprzez kolory
( tu więcej na ten temat: Chromoterapia – leczenie kolorami )

Dr Mitchell Gaynor, jako dyrektor Onkologii i integracyjne medycyny na Strang-Cornell Cancer Prevention Center w Nowym Jorku, dokonał rozległych badań nad kryształowymi misami, ich wpływem na ciało i emocje. Udowodnił, że dźwięk mis kryształowych jest w stanie rozbić komórki nowotworowe. Niektórym z jego pacjentów guzy całkowicie znikły  po  zastosowaniu kryształowych wibracji, u innych poprawiły się znacznie wyniki badań, jak również odnotowano mniej negatywne skutki po chemioterapii i radioterapii. Dr Gaynor badał wpływ dźwięku i dowiedział się, że dźwięk mis, śpiewy gregoriańskie oraz muzyka klasyczna może zmienić fale mózgowe na spokojne fale alfa i theta. Dźwięk wpływa na nas na poziomie fizjologicznym. Badania naukowe wykazały, że ludzie słuchając muzyki podczas zabiegów mają niższy poziom stresu.

Dźwięk faktycznie może zmienić nasz system nerwowy i odpornościowy. Nasza odporność wzrasta  od 12 do 15 procent po wysłuchaniu odpowiednich gatunków muzyki.

Przebywając w wibracjach mis kryształowych przez dwadzieścia minut, nasz poziom immunoglobulin we krwi znacznie się zwiększa. Niektóre formy muzyki mogą obniżać tętno i ciśnienie krwi. Wszystkie dysharmonie stworzone w nas przez czynniki zewnętrzne, takie jak stres, krzyki, hałas, mogą zostać przetransformowane za pomocą muzyki. Możemy za pomocą dźwięków dostroić się do naszego ciała i żyć w równowadze.

Zakres zastosowania masażu dźwiękiem

W ciele zdrowego człowieka masaż dźwiękiem wspiera rozwój harmonii wewnętrznej oraz wzmacnia siły i energię potrzebne do realizowania zadań w codziennym życiu. Stymuluje także kreatywność i wszelkie siły twórcze. W przypadku chorób masaż dźwiękiem pomaga przy dolegliwościach natury fizycznej, psychicznej i umysłowej oraz uwalnia stres, blokady i lęk.

Dźwięk mis kryształowych wpływa na :

  • szybkie osiąganie stanu głębokiego odprężenia,
  • uwalnianie od problemów,
  • zmniejszenie napięcia,
  • usuwanie blokad,
  • harmonizowanie organizmu na poziomie komórkowym,
  • uspokojenie i pogłębienie oddechu,
  • poprawienie zdolności koncentracji,
  • wzmocnienie sił samouzdrawiających i odzyskanie radości życia,
  • podwyższenie odporności
  • rozbijanie komórek nowotworowych.

Ponadto całościowo oddziałuje na ciało, umysł i dusz

 


Nostradamus przepowiedział, że lekiem na nieuleczalne choroby nowej ery będzie fala dźwięku.

DZWONKI WIETRZNE ZAPHIR
to oryginalne, wysokiej jakości instrumenty muzyczne. Są ręcznie tworzone u podnóża Pirenejów. Każdy dzwonek jest rezultatem cierpliwej pracy rzemieślnika. Pierwowzorem dla obu rodzajów dzwonków były produkowane przez blisko 20 lat dzwonki Shanti. I tak – Koshi zostały zaprojektowane i są sprzedawane przez tą samą osobę, która stworzyła Shanti. Dzwonki Zaphir zachowały natomiast wygląd i brzmienia Shanti (choć czasem nieco zmodyfikowane, zmieniono też nazwy) Konstrukcja: osiem metalowych pręcików w dzwonku jest przymocowanych do obręczy u podstawy tuby rezonującej. Dzięki precyzyjnemu dostrojeniu każdego pręcika otrzymujemy grę czystych tonów. W Koshi tuba rezonująca wykonana jest z bambusa impregnowanego naturalnym olejem, w Zaphir jest to specjalne, bardzo trwałe tworzywo.
Dzwonki te wykorzystywane są w muzykoterapii

ZAPHIR WIND BELLS

Are original and high quality musical instruments. They are handmade at the foot of the Pyrenees. Each bell is the effect of a patient work of the craftsman. The archetype for both types of the bells were the Shanti bells produced for almost 20 years. And so – Koshi were designed and sold by the same person who created Shanti. Yet the Zaphir bells maintained the look and sound of Shanti (though sometimes a bit modified, also the names changed). The construction: eight metal rods in the bell are attached to the rings at the base of the resonating tube. Thanks to the precise tuning up of each of the rods, we achieve the play of pure tones. In Koshi, the resonating tube is made of bamboo impregnated with a natural oil, in Zaphir it is a special, very persistent fabric. The bells are used in music therapy.

MISY TYBETAŃSKIE

(Lecznicza Siła z Tybetu)

Historycy wierzą, że wykonujący misy udoskonalili technikę ich wyrobu do perfekcji. Historia ta liczy 2500 tysiąca lat. Pomimo tego, że nie jest ona nigdzie zapisana, jest wielka legenda, która mówi, iż przybyły one do Tybetu z Indii w tym samym czasie, gdy Buddyzm przybył do Tybetu, głoszony przez największego nauczyciela PADMASAMBHAVA. Historia tybetańskich mis sięga, więc 8-go wieku. Jedną z najwspanialszych rzeczy o nich jest to, iż rodzaj dźwięku pierwotnych wyrobów jest nie do powtórzenia, jest to sztuka utracona. Analiza wykazała, iż pierwsze z mis były wykonane z 12 różnych metali(srebro, nikiel, kobalt, bizmut, żelazo…).Legenda mówi, że wykonano je z metalu otrzymanego ze znalezionych meteorytów. Dlaczego nazywane są Śpiewającymi Misami? To proste, można spowodować, że będą śpiewać. Rodzaj dźwięku uzależniony jest od sposobu trzymania misy w ręku. Wibracje, wywołane są, gdy drewnianym wałkiem toczy się po wewnętrznym jej brzegu. Uderzenia wałkiem w boczną ścianę dają dźwięk podobny do uderzeń dzwonu. Ton dźwięku zależy od wielkości misy i gęstości metalu, z jakiego została stworzona. Rozmiar mis to5 do 13 cali średnicy. Dźwięk natęża się wraz z szybkością ruchu drewnianego wałka. Jakość dźwięku jest bardzo ważna dla praktyki spirytualnej Buddyzmu i Hinduizmu. Dźwięk jest elementem praktyki religijnej. W doktrynie buddyjskiej jest 9 metod realizacji oświecenia duchowego, 7 z nich to dźwięk. Dlatego buddyjscy praktycy używają mis do religijnych rytuałów i medytacji, tworząc tą specyficzną muzykę uzyskują efekt trans-podobny. Osoba prowadząca medytację czasami uderza w bok misy wypełniając dźwiękiem świątynie dzięki temu medytujący pozostają przy świadomości. Prawdą jest, iż dźwięk ten zapobiega zaśnięciu przy przedłużających się obrzędach. Dźwięk i wibracje wydawane przez misę powiązane są ze zdrowiem. Niektóre teorie medycyny alternatywnej wiążą dobre zdrowie z utrzymaniem równowagi wewnętrznej. Misy wykorzystywane są do takiej terapii alternatywnej przynosząc harmonię i równowagę, oddziałując na obie półkule mózgu. Teoria ta ma poparcie naukowe. Dzisiejsze misy wykonywane są w Nepalu, Katmandu Valley .Wykonane są z brązu, żelaza i cyny. Ich piękno skłania do kolekcjonowania nie tylko wyznawców Buddy, ale i miłośników sztuki.

TIBETAN BOWLS

(Healing Power from Tibet)

The historians believe that those who create the bowls have mastered the art of their creation to perfection. The history is 2500-year-long. Although it is written nowhere, there is a great legend which says that they came to Tibet from India at the same time as the Buddhism, which was announced by the greatest teacher, PADMASAMBHAVA. The history of the Tibetan bowls dates back, thus, to the 8th century. One of the most wonderful things about them is that the type of sound of the original pieces is unrepeatable, this is a lost art. As the analysis revealed, the first bowls were made of 12 different metals (silver, nickel, cobalt, bismuth, iron…). The legend says that they were made of the metal gained from found meteorites. Why are they called “Singing Bowls”? This is easy – you can make them sing. The type of sound depends on the way of holding the bowl in your hand.

SANSULA
należy do rodziny kalimb i jest wynalazkiem niemieckiej firmy Hokema Kalimbas. Od zwykłej kalimby odróżnia ją opatentowane przez producenta pudełko rezonansowe z naciągniętą nań membraną.

Sansula posiada bardzo przyjemne, miękkie brzmienie.

To trzy kamertony o wysokich częstotliwościach, dzięki którym natychmiast przechodzimy w stan uspokojenia i wyciszenia umysłu. Czujemy się jak otuleni „dotykiem anioła”. Jest to wspaniałe doznanie, bliskie stanu błogości i pozazmysłowego kontaktu z istotami pozaziemskimi. Sprzyjają porozumiewaniu się ze światem duchowym, aniołami, przewodnikami duchowymi i Bogiem. Kamertonami anielskimi przywołujemy do siebie Boga, gdyż ich dźwięk wydaje się być niezwykle subtelny, nadający się do modlitwy. Przy odpowiednim wyciszeniu często pojawiają się odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące poznania Prawdy, przyszłości, pojawiają się wizje, jasnowidzenie i prorocze sny. Kamertony te ułatwiają rozwój duchowy i energią wibracji aniołów pomagają w podejmowaniu trudnych decyzji życiowych, przepełniają pomieszczenia pozytywną energią, oczyszczając je. Polecane do szkół jako doskonała pomoc w wyciszaniu niesfornych uczniów, przed lub w czasie lekcji, gdyż powodują zastygnięcie, znieruchomienie, spokój wewnętrzny i niechęć do „szaleństw” czy agresji. Używane dowolnie, jeden, dwa razem lub trzy jednocześnie.